mPILING MANAGEMENT

 

mLOGBOOKTM

mLogbook on työkalu paalutusprosessin automaattiseen dokumentointiin. Ratkaisu kerää paalutusprosessista kaiken oleellisen tiedon, joka esitetään käytännöllisten ja selkeiden raporttien avulla.

mLogbook käyttö on helppoa ja vaivatonta, sillä tiedot kerätään automaattisesti MOVAX ohjausjärjestelmän kautta. Riittää että kuljettaja valitsee kulloinkin lyötävän paalun numeron ja muu tieto tuotetaan automaattisesti. Tiedot siirretään jatkokäsittelyä varten USB tikun avulla tietokoneelle, johon on asennettu mLogbook sovellus. Kaikki oleellinen tieto paalutustyöstä ja sen laadusta saadaan tuotettua helposti valmiiden raporttipohjien ansiosta.

Logbook tarjoaa myös yksityiskohtaista tietoa paalutustyöstä. Kustakin paalusta on esimerkiksi saatavissa tieto, miten suorassa työ suoritettiin, miten nopeasti paalu upposi maahan ja mikä on kunkin paalun kantavuus. Tarkemmat tiedot ovat riippuvaisia käytetystä toimilaitteesta.

mLogbook toimii MCS Pro tai MCS Pro+auto ohjausjärjestelmissä.