Oikeudellinen tiedote ja tietosuoja

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen tämän Internet-sivuston avaamista.

 

Avaamalla Movax Oy:n (jäljempänä Movax) Internet-sivut (www-sivut) sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: näiden sivujen sisältö (tekstit, kuvat ja audiovisuaalinen materiaali mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen) on tekijänoikeuslain nojalla Movaxin omaisuutta (kaikki oikeudet pidätetään). Movaxin www-sivujen sisällön kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty kaikissa muodoissaan ilman Movaxilta etukäteen saadulla kirjallisella luvalla näissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Movax sallii kuitenkin näiden sivujen osittaisen tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Movaxin www-sivujen sisältöä saa käyttää vain tiedonhakutarkoituksessa ja niin, ettei se vahingoita millään tavalla Movaxia tai Movaxin mainetta. Movaxin www-sivuilla olevaa tietoa ei saa muuttaa ilman Movaxin nimenomaista kirjallista lupaa.

Movaxin logo, brändinimet, tuotenimet ja muut tavaramerkit ovat Movaxin omaisuutta.

Movaxin sivut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa sovellettava lainsäädäntö edellyttää, sivujen virheettömyyden, täsmällisyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Movax ei takaa sitä, että sen sivuilla tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Sisältö ja dokumentaatio saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia sekä typografisia tai muita virheitä. Movax pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tai lisäyksiä sivuston tietoihin sekä muuttaa www-sivuja tai estää niihin pääsy milloin tahansa.

Movax ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät siihen, että Movaxin www-sivuja tai jotakin niihin linkitettyä kohdetta selaillaan tai siihen, että näiden sivujen sisältöä ei pysty käyttämään, tai sivujen käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe tai viive tai siihen, että on virus tai linja- tai järjestelmävirhe, vaikka Movaxille tai sen edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. Movaxin vastuu tällaisessa tapauksessa rajoittuu korkeintaan pakottavaan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Movax ei vastaa mistään kolmannen osapuolen omistamasta, luomasta tai julkaisemasta aineistosta, jolle on linkki Movaxin www-sivuilta. Siirtyessä tällaisen kolmannen osapuolen sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käyttöä. Linkki Movaxiin kuulumattoman osapuolen sivuille ei tarkoita millään tavalla sitä, että Movax tukisi tällaisen kolmannen osapuolen sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluja.

Toimittamalla tietoja tai materiaalia Movaxille, esimerkiksi sähköpostin kautta tai www-sivujen välityksellä, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: (i) toimittaessasi aineiston olet tietoinen siitä, ette saatamme julkaista sen; (ii) takaat, että aineistossa ei ole sellaista, joka on laitonta, herjaavaa, panettelevaa, siveetöntä, pornografista, järkyttävää, ahdistavaa, uhkaavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (iii) käytät ennen lähettämistä kohtuullisia varatoimia löytääksesi ja poistaaksesi mahdolliset tietokonevirukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; (iv) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus luovuttaa se meille, ja Movax voi julkaista aineiston ja/tai sisällyttää sen tai osia siitä tuotteisiimme ilman korvausta, käyttöä koskevia rajoituksia, lähteen ilmoittamista, vastuu- tai maksuvelvollisuutta; (v) sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia Movaxia kohtaan toimittamaasi aineistoon liittyen; ja (vi) sitoudut korvaaman Movaxille mahdolliset vahingot siinä tapauksessa, että jokin kolmas osapuoli esittää Movaxille vaatimuksia toimittamasi aineiston johdosta.