Tjänster

Pålningsexpertis för optimerad prestanda och problemfri drift.

Snabba, flexibla, tidsenliga tjänster med överlägsen kundtjänst.

Tjänster för hela livscykeln

Pålningsexpertis för optimerad prestanda och problemfri drift


Ingenjörstjänster

Movax Oy ger support i att välja det bästa tillvägagångssättet samt i att välja den optimala MOVAX-pålningsutrustningen för jobbet i fråga.

Övervakning av installationen

Movax Oy erbjuder övervakning av installationen på plats samt tjänster för uppstart och idrifttagning för att garantera korrekt installation och effektiv samt säker uppstart av utrustningen.

Utbildning

Movax Oys omfattande och mångfaldiga utbildning garanterar optimal prestanda och säker drift i alla förhållanden genom hela livscykeln av MOVAX-utrustningen. Drifts- och underhållsutbildning tillhandahålls av Movax Oys serviceingenjör under uppstart och idrifttagning. Movax Oy erbjuder dessutom mer detaljerad drifts- och/eller underhållsutbildning på Movax Oys anläggning i Hämeenlinna, Finland, där även simulatorbaserad utbildning är tillgänglig. Dessa tekniska och praktiska utbildningsprogram kan skräddarsys för att passa varje och alla specifika krav.

Underhåll och reservdelar

Movax Oy erbjuder pålitliga och professionella service-, reparations- och underhållstjänster. Dagliga program åtgärdas snabbt genom att kontakta våra specialister och felsökningstjänster kan tillhandahållas endera på distans eller på kundens anläggning eller jobbplats. Movax Oy upprätthåller även ett stort lager med reserv- och slitagedelar som kan levereras till de flesta platserna på jorden några timmar efter beställning.