MCS Pro

MOVAX-styrsystem MCS Pro är ett avancerat toppmodernt styrsystem för lättare, precis och mer produktiv och effektiv drift.


Det visuella användargränssnittet på MCS Pro är baserat på en 7″ display med lättlästa grafiska symboler för positionen, vibratorfrekvensen eller pålhammarens slagenergi och hydraultryck Användarvänliga menyer för kalibrering och optimering av prestandan för både Movax-utrustning och grävmaskinens hydraulik. MCS Pro ger full systemdiagnos direkt på bildskärmen och kan ställas in för att påminna föraren om kritiska underhållsåtgärder, såsom byte av olja och oljefilter.

Kontrollhandtagen med proportionella tumhjul är ergonomiskt utformade och konstruerade för att kunna styra flera funktioner samtidigt. Handtagen har flera brytare och tumhjul för att anpassa sig till andra funktioner utöver MOVAX-relaterade funktioner.

Den automatiska styrfunktionen hos MCS Pro gör att den grävmaskinsmonterade MOVAX-pålkranen med sidogrepp och pålhammare rör sig i en rak linje genom att ta över en krävande del av bomstyrningen. Systemet är baserat på vinkelgivare på grävmaskinen, MOVAX-pålningsutrustningen och de proportionella styrventilerna som är monterade på grävmaskinen Det smarta användargränssnittet gör att föraren kan slå på eller av den automatiska styrningen när som helst samtidigt som föraren hela tiden har händerna på kontrollhandtagen.

MCS Pro kan uppgraderas för att möta olika behov. Flexibla sammankopplingsmöjligheter gör det möjligt att lägga till tryckgivare, en bommonterad kamera eller en trådlös kamera för arbetsplatsen för säkerhet, produktivitet och noggrannhet på högsta nivå.

1. MOVAX-modul/2. Stickbommens givare/3. Huvudbommens givare/4. Grävmodul/5. Ventilblock/6. Handtag/7. Display


EGENSKAPER

 LitePro
Färgdisplay3,2"7"
Ergonomiska kontrollhandtag med tumhjulxx
Proportionell styrning för grävmaskinens hjälphydraulikxx
Frekvens/RPM (SG vibrator)xx
Slagenergi (pålhammare)xx
MOVAX-vinkel (skopcylinderdrift)xx
MOVAX-vinkel (sidotippning)xx
Avstånd och höjdposition-x
Automatiskt styrsystem-x
Justering av klämkraft från hytten-x
Systemdiagnosxx
M-loggbok-x
Kameraingång (tillval)-x
Trådlös kamera för arbetsplatsen på trefotsstativ (tillval)-x
Uppdatering av programvaran via USB-minne-x

KOMPATIBILITET

  
SGxx
DHxx
TADxx
MOVAX-pålningsutrustning med AutoC-systemxx

Obs! MOVAX-modulen är utrustad med MOVAX-pålningsutrustningen.


M-loggbok™

M-loggboken är ett dokumentations- och rapporteringsverktyg som tillhandahåller viktig information angående pålningsarbeten. Pålningsinformationen som samlas in av MOVAX-styrsystemet (MCS Pro) lagras i systemets grävmaskinsmodul. informationen kopieras sedan till ett USB-minne och överförs till en dator med programvaran för M-loggboken för ytterligare analys. Uppgifter om plats och pålningsinformation kan enkelt läggas till. Färdiga rapporter som inkluderar uppmätt och beräknad data ger viktig information om pålningsarbetet.