MOVAX modulära system

MOVAX-pålkranar med sidogrepp klarar hela pålningsprocessen, från hantering, nedslagning och drivning till utdragning av pålar utan manuell hantering eller hjälp av andra maskiner och personal. Tack vare MOVAX modulära system (MMS™) kan samma pålkran med sidogrepp användas för att hantera en mängd olika typer av pålar.

Pålkranar med sidogrepp är byggda av starka modulära delar som håller länge och är enkla att byta ut Samma modulprincip gäller för hela maskinen, från armar, klämmor och grepplattor för pålkranar till tippnings- och rotationsmekanismen. Tack vare utbytbara armar, klämmor och grepplattor klarar pålkranar med sidogrepp att hantera sponter, H-balkar, rörpålar, träpålar o.s.v.

Hämta MMS™-datablad »

SG-modeller

1. Armar för stålsponter
2. Modulära armar
3. Armar för rörpålar
4. Klämmor för rörpålar
5. Klämmor för stålsponter
6. Klämmor för träpålar
7. Grepplattor
(standardgrepplattor, grepplattor för rör, grepplattor för järnvägsspår)
8. Bottenklämma
9. Grepplattor
10. Adaptrar