Yksityisyyssuojaus

Movax Oy voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja (”Henkilötietoja”) henkilöiltä (”Henkilöiltä”) jotka edustavat sellaisia Movax Oy:n nykyisiä tai potentiaalisia asiakas- ja tavarantoimittajayrityksiä, jotka ovat tekemisissä Movax Oy:n kanssa mm. käyttämällä tai ostamalla Movax Oy:n tuotteita ja palveluita tai myymällä tuotteita tai palveluita Movax Oy:lle (”Liiketoiminta”). Henkilötiedot ovat Movax Oy:n hallinnassa ja niitä käsitellään ylläpidon, analysoinnin ja asiakas- sekä tavarantoimittajayritysyhteyksien parantamiseksi. Tämä prosessi voi sisältää suoramarkkinointia, joka voi olla erityisesti vastaanottajalle räätälöityä. Tietoja voidaan myös käyttää hallitsemaan käyttäjän pääsyä Movax Oy:n useisiin palveluihin. Lisäksi Movax Oy voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja henkilöiltä liittyen työsuhteeseen, joko Movax Oy:n omalta henkilökunnalta tai rekrytointitarkoituksissa.

Oikeudellinen peruste henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn on laillinen kaupallinen etu jota Movax Oy noudattaa. Ensisijainen laillinen kaupallinen etu henkilötietojen keräämiseen on mahdollisuus suorittaa oikeudellista ja laillista liiketoimintaa noudattaen asiaankuuluvaa lainsäädäntöä. Toissijainen etu näiden tietojen keräämiseen ja käsittelyyn on suora tai epäsuora sopimussuhde.

Kerättyihin tietoihin voivat sisältyä yhteyshenkilöiden nimet, virkanimet, yritysten nimet, yritysten osoitteet ja muita yhteystietoja kuten lanka-/matkapuhelinnumerot, telefaksit ja sähköpostiosoitteet. Käyttäjänimet ja salasanat käsitellään oikeuksien varmentamiseen. Tietoihin pääsee käsiksi vain Movax Oy:n asiaa hoitava henkilöstö. Tiedot voidaan tallentaa oleellisen ajan Movax Oy:n liiketoimintaa varten tai vaaditun, asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti. Tallennettujen tietojen säilytysaika riippuu kyseisen tiedon luonteesta.

Movax Oy arvostaa yksityisyyttä ja asettaa täten korkeimman prioriteetin suojaamaan tietojen eheyttä. Movax Oy suojelee jatkuvasti rekisteröityjen oikeuksia. Tämä sisältää luku-, lisäys-, korjaus-, siirrettävyys- ja tietojen poistamisoikeudet. Sen lisäksi rekisteröityneillä on myös oikeus rajoittaa henkilökohtaisten tietojensa käyttöä ja vastustaa käsittelyä mukaan lukien suoramarkkinointia sekä tehdä valitus valvontaviranomaisen kanssa.

Movax Oy järjestelee ja käsittelee liiketoiminnan aikana kerättyjä henkilötietoja rekistereissä jotka sisältävät asiakas-, tavarantoimittaja- ja työllisyystietoja kolmessa eri rekisterissä; lisätietoja jokaisesta rekisteristä löytyy alla olevista linkeistä:

Asiakastietorekisterin kuvaus

Tavarantoimittajatietorekisterin kuvaus

Työllisyystietorekisterin kuvaus